Thursday, November 6, 2014

Բալկանո-փռյուգիական տեսությունների մասին - Մաս Ա

Բախտի բերմամբ Բալկանները ունեն բնիկ Y ԴՆԹ որով էլ կարելի է ստուգել թե ինչքան է եղել նրանց ֆիզիկական ազդեցությունը մեր տարածաշրջանի վրա։ Այդ հայրական Y ԴՆԹ-ն ընդունված է համարակալել I2 և ներքևում կարող եք տեսնել նրա բաշխվածության քարտեզը։ Հայերի մեջ այս խումբը համարյա թե չկա, բայց կա սրա արխայիկ տեսակը I* կոչվողը (մոտ 4%), որը այնքան հին է, որ պատմալեզվական տեսակետից հետաքրքրություն չի ներկայացնում։ Փոխարենը անակնկալ։ I2-ի համեմատաբար երիտասարդ ճյուղը, որը ենթադրաբար պիտի առաջանար 3000 տարի առաջ առատորեն ներկա է քրդերի մեջ ( եզդիների մասով չեմ կարող ասել )։ Քուրդ տղամարդկանց 15-20 տոկոսը ունի բալկանյան գենետիկ ծագում։ Զարմանալի է՞ չէ։ Բայց լրիվ բացատրելի։ Բան այնն է որ այս գեները կարող էին մեր ռեգիոն բերել սկյութները, կիմերները, միգուցե նաև փռյուգացիները։ Ես ավելի հակված եմ կարծելու որ դա սկյութներն են ու կիմերները, որոնք լինելով քոչվոր կարող էին գալ ու նստել Հայկական Լեռների ու Զագրոսի հարավային լանջերին իսկ հետագայում էլ դառնային քրդախոս։ Բայց չի բացառվում որ փռյուգացիների մի մասը նույնպես։ Չնայած ես չեմ հավատում որ փռյուգացիները կարողանային շատ խորանալ Փոքր Ասիայի մեջ։ Իսկ հայերի էթնոգենեզին այս մարդիկ չեն մասնակցել և բնականաբանար փոքր է հավանականությունը որ լեզվագոյացմանը մասնակցեին։ Նկատի ունեմ փռյուգացիների մասով այլ ոչ թե սկյութների։ Սկյութների լեզվական ազդեցությունը մեր վրա մի քիչ այլ պատմություն է։
Կողմնակիորեն իմ կիմերա-սկյութական վարկածը հաստատվում է նրանով, որ I2 հապլոխումբը շատ կա Աբխազների ու Դաղստանի Դարգինների մոտ։ Երկուսն էլ ընկած են Կովկասի հյուսիսից հարավ անցնելու ճամփին։ Չնայած աբխազների ու դարգինների մասին ինֆորմացիան դեռևս վերջնական չի քանի որ ստուգված մարդկանց քանակը շատ քիչ է։


Քննարկումը ՖԲ-ում
 

No comments:

Post a Comment